Skip to main content
ICP TPID JOINT MEETING

Papers Proceedings »

Çapraşık Maksiller Anterior Dişlerin Estetik ve Fonksiyonel Rehabilitasyonu

ÇAPRAŞIK MAKSİLLER ANTERİOR DİŞLERİN ESTETİK VE FONKSİYONEL REHABİLİTASYONU Oğuzhan Sari, Nuran Yanıkoğlu, Mustafa Gündoğdu Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Erzurum Türkiye Amaç Bu olgu sunumunda, maksiller anterior dişlerinin malpozisyonundan dolayı estetik görünümünden memnun olmayan bir hastanın protetik rehabilitasyonu anlatılmaktadır. Gereç ve Yöntem 20 yaşındaki kadın hasta maksiller anterior dişlerindeki çapraşıklığı ve eski restorasyonlarında meydana gelen renklenmelerinin tedavisi için başvurdu. Klinik ve radyografik muayene ve tanıya yönelik çalışma yapıldıktan sonra, hastaya farklı tedavi alternatifleri sunuldu ve hasta tam seramik restorasyonlar ile sabit bir protez yaptırmak istedi. Hastanın periodontal tedavisi tamamlandıktan sonra, maksiller kesici dişler kesildi ve geleneksel yöntemle ölçü alındı. Hazırlanan zirkonyum kuronlar estetik ve fonksiyonel olarak değerlendirildi ve adeziv rezin simanla simante edildi. Bir senelik takip süresinde, estetik ve fonksiyonel problemler olmadığı görüldü. Sonuçlar Ortodontik tedaviyi kabul etmeyen hastalarda estetik görünümün düzeltilmesinde sabit protezler önemli bir tedavi alternatifidir. Prepare edilmiş dişlerin renk farkından dolayı bitmiş restorasyonlarda benzer renk görünümü sağlamak için zirkonyum sıklıkla tercih edilen bir materyaldir. Bu olgu sunumunda da hastanın estetik şikayetleri zirkonyum restorasyonlar ile giderildi ve hastanın memnuniyeti sağlandı. Sonuç Sabit protezler, çapraşıklık ve kuron harabiyeti olan estetik problemli vakalarda önemli bir tedavi alternatifidir. Anahtar Kelimeler: Estetik, Zirkonya, Adeziv rezin siman.

ESTHETIC AND FUNCTIONAL REHABILITATION OF CROWDED MAXILLARY ANTERIOR TEETH Purpose This case report describes prosthetic rehabilitation of a patient who is not satisfied esthetic appearance of maxillary anterior teeth because of malposition. Materials and Methods A 20-year-old female patient referred for the treatment of crowded maxillary anterior teeth and complains of old stained restorations. After the clinical and radiographic examination and diagnostic work-up, different treatment options were presented from which she selected fixed dental prosthesis with all-ceramic restorations. After periodontal treatment was completed, maxillary anterior teeth were prepared and then impression was taken using conventional method. All-ceramic zirconium oxide crowns were evaluated esthetically and functionally then cemented with adhesive resin cement. During the one-year follow-up, esthetic and functional problems were not observed. Results Fixed dental prosthesis is an important alternative treatment improving the aesthetic appearance in patients who do not accept orthodontic treatment. Zirconia is a frequently preferred material to match the stump shade of the adjacent prepared teeth. In this case report, the esthetic complains of the patient were resolved with zirconium restorations and the patient was satisfied.

Conclusion Fixed partial denture are an important treatment alternative in aesthetically problematic cases with crowding and crown destruction. Keywords: Esthetic, Zirconia, Adhesive resin cement.

Oğuzhan Sari
Atatürk Üniversitesi
Turkey

Nuran Yanıkoğlu
Atatürk Üniversitesi
Turkey

Mustafa Gündoğdu
İzmir Demokrasi Üniversitesi
Turkey

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC