Skip to main content
ICP TPID JOINT MEETING

Papers Proceedings »

PROSTHETIC TREATMENT OF A NASOPHARYNGEAL DEFECT: CASE REPORT

PROSTHETIC TREATMENT OF A NASOPHARYNGEAL DEFECT: CASE REPORT Purpose The prosthetic treatment of the nasopharyngeal defect formed after the treatment of malignant epithelial tumor with radiotherapy is presented in this report. Case Report A 52 year old male patient was admitted to our clinic due to the prosthetic restoration of the defect in the posterior maxilla after the treatment of malignant epithelial tumor. After the intraoral and radiographic examination, it was decided to extract the mobile teeth 16 and 17 due to periodontal damage and bone loss. After healing of the extraction areas, lower and upper jaw impressions were obtained with hydrocolloid impression material and a hard plaster model was obtained. Framework design was made for the removable partial denture by using the modification space for the upper jaw. Acrylic teeth were setted up and try in was done clinically. The part of framework extending towards the defect was shaped with utility wax by making the patient make functional movements. The denture was finished with traditional methods. The removable partial denture was delivered to patient after the controls were completed. Result Obturators are prostheses that repair defects caused by trauma, cancer surgery or congenital reasons. In the treatment of congenital or acquired defects, the aim is to provide function, phonation and aesthetic appearance, as well as to eliminate the psychological problems caused by these defects. After the delivery of the obturator prosthesis, the nasal speech sound was eliminated. The nasopharyngeal gap is closed. With the restoration of missing teeth, chewing function is improved. The patient's quality of life has improved. In this study, the nasopharyngeal gap of the patient was closed and the functions of chewing, swallowing, and speech without nasal speech sound were restored.

NAZOFARENGEAL DEFEKTİN PROTETİK TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU Amaç Bu raporda malign epitelyal tümörün radyoterapi ile tedavisi sonrası oluşan nazofarengeal defektin protetik tedavisi sunulmuştur. Olgu Sunumu 52 yaşındaki erkek hasta malign epitelyal tümör tedavisi sonrası maksilla posteriorda oluşan defektin protetik restorasyonu sebebiyle kliniğimize başvurdu. Yapılan ağız içi ve radyografik muayene sonucunda periodontal harabiyet ve kemik kaybı nedeniyle mobil olan 16 ve 17 numaralı dişlerin çekimine karar verildi. Çekim yerlerinin iyileşmesinin ardından hidrokolloid ölçü maddesi ile alt ve üst çenenin ölçüleri alınarak sert alçıdan model elde edildi. Üst çene için modifikasyon boşluğu da kullanılarak hareketli bölümlü protez için altyapı tasarımı yapıldı. Ardından diş dizimi yapılarak hasta ağzında prova yapıldı. Altyapının defekte doğru uzanan kısmı ağız içerisinde hastaya fonksiyonel hareketler yaptırılarak yardımcı mum (utility wax) ile şekillendirildi. Dişli prova ve fonksiyonel şekillendirmesi tamamlanan protez geleneksel yöntemlerle bitirildi. Hareketli bölümlü protez hasta ağzında kontrolleri tamamlanarak teslim edildi. Sonuç Obturatörler travma, kanser cerrahisi veya doğumsal sebeplerle oluşan defektleri onaran protezlerdir. Doğumsal veya kazanımsal defektlerin tedavisinde amaç fonksiyon, fonasyon ve estetik görünümün sağlanmasının yanında, bu defektlerin yarattığı psikolojik sorunları da gidermektir. Obturatör protezin tesliminin ardından nasal konuşma sesi giderilmiştir. Nazofarengeal açıklık kapatılmıştır. Eksik dişlerin restorasyonu ile çiğneme fonksiyonu iyileştirilmiştir. Hastanın yaşam kalitesi artmıştır. Bu çalışmamızda hastanın nazofarengeal açıklığı kapatılarak çiğneme, yutkunma, nasal konuşma sesi olmadan konuşma fonksiyonları geri kazandırılmıştır.

Fulya Bülte
Hatay Mustafa Kemal University
Turkey

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC