Skip to main content
ICP TPID JOINT MEETING

Papers Proceedings »

Evaluation of the Effect of SmartPeg Screwed at Different Torque Values ​​on ISQ Values

Amaç: SmartPeg'in manuel olarak ya da anguldruva yardımı ile farklı tork değerlerinde vidalanmasının, Osstell cihazı ile ölçüm sonucunda elde edilen ISQ değerlerine etkisinin araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: In vitro ölçümler için Tip II kemiği simüle eden 38x20x42 cm boyutlarında yapay kemik laboratuvarda üretildi. Çalışmada 7 mm uzunluğunda, 3.5 mm çapında implant (BlueSKY, Bredent) kullanıldı. Su soğutması altında yapay kemiğe uygulanan implant üzerine SmartPeg’ler elle manuel olarak ve anguldruva yardımı ile 5, 10 ve 15 N cm’lik kuvvetler ile yerleştirildi. In vivo ölçümler için de hasta ağzında aynı prosedürler izlendi. Standardizasyonun sağlanabilmesi için in vivo ve in vitro ölçümler aynı araştırıcı tarafından gerçekleştirildi. 8 grupta (in vivo ve in vitro) toplamda 320 ISQ değeri ölçüldü (n=10) ve elde edilen veriler kaydedildi. İstatistiksel analizde; gruplar arası farklılıkları karşılaştırmak amacıyla 1-way ANOVA ve Tukey testleri kullanıldı. Bulgular: Hem in vivo hem de in vitro test sonuçlarına göre en düşük ISQ değerleri elle sıkıldıktan sonra yapılan ölçümlerden, en yüksek ISQ değerleri ise 15 N cm ile yapılan ölçümlerden elde edilmiştir. ISQ değerleri manuel ölçümlerden 15 N cm ile yapılan ölçümlere doğru artmaktadır. Sonuç: Rezonans Frekans Analizi (RFA) sırasında ISQ değerlerinin objektif ve güvenilir bir şekilde belirlenmesi için SmartPeg 5 ve 10 N cm tork değerleri özel bir anahtarla sıkılmalıdır.

Beril ŞAHİNER
İstanbul Üniversitesi
Turkey

Kaan YILMAZER
İstanbul Üniversitesi
Turkey

Merve KÖSEOĞLU
Sakarya Üniversitesi
Turkey

Hakan AKIN
Sakarya Üniversitesi
Turkey

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC