Skip to main content
ICP TPID JOINT MEETING

Papers Proceedings »

MAKSİLLOMANDİBULAR DEFEKTLİ HASTALARDA GÜLÜŞ TASARIMI ARACILIĞIYLA ESTETİK GÖRÜNÜMÜN SAĞLANMASI: OLGU SUNUMU

MAKSİLLOMANDİBULAR DEFEKTLİ HASTALARDA GÜLÜŞ TASARIMI ARACILIĞIYLA ESTETİK GÖRÜNÜMÜN SAĞLANMASI: OLGU SUNUMU Nurcan Durmaz İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı AMAÇ: Maksillomandibular defektli hastalarda protetik rehabilitasyonda çiğneme fonksiyonu düzeltilirken kaybolan dentofasiyal estetiğin ve fonasyonun temini protezin başarısını arttırır. Bu amaçla planlanan restorasyonlar için gerekli alanı sağlamak ve oklüzal ilişkileri geliştirmek için anterior diş ilişkileri yeni bir boyutta yeniden yapılandırılmalıdır. Bu olgu sunumunun amacı maksillomandibular defektli 4 hastanın protetik rehabilitasyonunun sunulmasıdır. GEREÇ VE YÖNTEMLER: 24-45 yaş arası 4 erkek hasta, travmaya bağlı gelişen ileri derecede kemik kaybı nedeniyle ortaya çıkan çiğneme ve estetik problemlerle İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı’ na başvurmuştur. Yapılan ekstraoral ve intraoral muayeneden sonra anterior maksillomandibular defektli hastalarda cerrahi ve protetik tedavi planlaması yapılmıştır. Cerrahi işlemler sonrası immediat protezler, ardından daimi protetik restorasyonlar ile kaybedilen çiğneme fonksiyonu, estetiği ve fonasyonu geri getirilmiştir. Protetik rehabilitasyonda oklüzal dikey boyut ve görünüm düzeltilirken gülüş tasarımında kullanılan belirli kural ve metodlardan faydalanılmıştır. Estetik açıdan hastayı travma öncesi haline döndürebı̇lmek için yüz analizi, altın oran ve tekrarlayan dental oran metodları kullanılmıştır. Bununla birlikte kontrol amaçlı fonasyon testleri uygulanmıştır. BULGULAR: Üç hastada uygulanan sabit metal-porselen uygulamaları ve bir hastada uygulanan hareketli protezler ile estetik ve fonksiyon sağlanmıştır. Hastaların 1 ve 2 yıllık kontrol randevularında estetik ya da fonksiyona bağlı herhangi bir komplikasyon ile karşılaşılmamıştır. SONUÇ: Gülüş tasarımı uygulamalarının parçası olan yüz analizi, altın oran ve tekrarlayan dental oran metodlarının maksillomandibular defektli hastalarda uygulanması protetik rehabilitasyonun başarısını artturmaktadır.

Nurcan DURMAZ
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Turkey

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC