Skip to main content
ICP TPID JOINT MEETING

Papers Proceedings »

All-on-4® ve Trefoil™ İmplant Tedavi Protokollerinin Karşılaştırmalı Biyomekanik Analizi

Amaç: Çalışmanın amacı; tam dişsiz mandibulada All-on-4 tedavi sistemi ve daha az sayıda implant kullanımı ile hibrit protez yapımına imkan sağlayan Trefoil tedavi konseptinin immediat yüklenerek uygulanan oblik kuvvet altında kemik, implant, implant komponentleri ve protezde oluşturduğu streslerin sonlu elemanlar stres analizi ile değerlendirilmesidir. Kontrol grubu olarak 5 implant tedavi modeli oluşturuldu. Materyal ve Metod: Bilgisayar ortamında tam dişsiz posterior atrofik mandibula modeli oluşturuldu. All-on-4 ve 5 implant destekli modeller için mental foramenler arasına yerleştirilen 5.0 mm çapta, 11.5 mm uzunlukta NobelParallel™ Conical Connection implantlar kullanıldı. All-on-4 tedavi sisteminde posterior bölgede 30° açılı multi-unit abutmentlar kullanılmıştır. Trefoil tedavi sisteminde ise 5.0 mm çapta, 11.5 mm uzunlukta Trefoil implantlar kullanılmıştır. Trefoil model için prefabrik titanyum bar modellenip alt yapı olarak uygulandı ve tüm modellere immediat akrilik hibrit protez uygulandı. Çiğneme kuvvetlerini taklit etmesi amacıyla birinci molar dişin distal triangular bölgesinde belirlenen 1.5 mm’lik alana 100 N’luk oblik kuvvet uygulanarak implant, implantı çevreleyen kemik, implant komponentleri ve protezde oluşan stres değerleri ve dağılımları sonlu elemanlar stres analizi kullanılarak karşılaştırıldı. Bulgular: Modellerde kortikal ve spongioz kemikte en yüksek basma ve çekme stres değerleri All-on-4 modelde posterior implantta gözlenmiştir. En yüksek von Mises stres değerleri implantlarda All-on-4 modelde posterior implantta, abutment vidalarında ve protezde ise Trefoil modelde gözlenmiştir. Sonuç: Tüm bu sonuçların ışığında; All-on-4 tedavi protokolünde kemik, implant ve abutment komplikasyon görülme riski, Trefoil tedavi protokolünde ise protez ve abutment vida komplikasyon görülme riski daha fazladır.

nagehan baki
inönü üniversitesi diş hekimliği fakültesi
Turkey

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC