Skip to main content
ICP TPID JOINT MEETING

Papers Proceedings »

TAM DİŞSİZ HASTALARA UYGULANAN İMPLANTLARIN DİJİTAL ÖLÇÜLERİNİN DOĞRULUĞU; LİTERATÜR İNCELEMESİ

Amaç: Total dişsizlik durumunda uygulanan implant tedavisi sayesinde, özellikle sabit restorasyonlar uygulandığında hastalar çiğneme, konuşma gibi hayat kalitesi açısından büyük öneme sahip olan yetilerini geri kazanır. Bu vakalarda alınan ölçülerin doğruluğu kritik öneme sahiptir. Dijital sistemle alınan ölçülerin bu vakalarda henüz yeterli olmadığına dair yapılan çalışmalar literatürde yer almaktadır. Bu derlemenin amacı, bu özel vakaların dijital sistemle alınan ölçülerle ilgili yapılan çalışmaların günümüze kadar geçirdiği değişimi ve geldiği son noktayı incelemektir.

Materyal ve Metod: Literatür taraması PubMed ve Google Scholar veri tabanlarında gerçekleştirildi. Arama, Türkçe ve İngilizce yayınlanmış makalelerle sınırlandırıldı. Tıbbi Konu Başlıkları (MeSH) terimleri şu şekildeydi: dental implant, dijital ölçüler, tam dişsizlik, doğruluk.

Bulgular: Literatür taramasının sonucunda doğruluğu etkileyen ana parametreler, interimplant mesafesi, implantların açılı yerleştirilmesi, scan body tarama protokolü, klinik etkenler, tarayıcının modeli ve yazılımı ve uygulayıcının deneyimi olarak belirlenmiştir. Değerlendirmeye alınan in vivo olarak yapılan çalışmalar yalnızca 5 adettir. Diğer 15 adet in vitro çalışmalarda ise intraoral tarayıcı ile alınan ölçülerin konvansiyonel ölçülerle karşılaştırıldığında çoğunun 150 µm'lik bir eşiğin altında kabul edilebilir doğruluk sağladığı gözlenmiştir.

Sonuç: Ağız içi tarayıcılar kullanılarak alınan tam ark dijital implant ölçüleri klinik uygulama için yeterli bulunmamıştır. Doğruluk, implantlar arası mesafeye, tarama gövdesi tipine, intraoral tarayıcı tipine ve operatör deneyimine göre büyük ölçüde değişirken, implant açılanması, implant bağlantıları ve implant derinliğinin hiçbir etkisi bulunamamıştır. Tarama stratejisinin ve modifikasyon tekniğinin etkilerinin daha fazla araştırılması gereklidir. Ayrıca klinik çalışmaların çoğalması ve literature katkı sağlaması ile daha doğru sonuçlara ulaşılabilir.

HİLİN TAŞ
İnönü Üniversitrsi Diş Hekimliği Fakültesi
Turkey

GÜLER YILDIRIM AVCU
İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Turkey

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC